Kişisel verilerin korunması Kanunu amaçları


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaçları

Kişisel verilerin korunması, her bireyin hakkıdır. Kişisel verilerin kötü niyetli kullanılmasını engellemek, veri sahiplerinin mahremiyetini korumak ve güvende hissetmelerini sağlamak önemlidir. Türkiye’de kişisel verilerin korunması hakkında düzenlemeleri içeren bir kanun olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bu amaçlara hizmet etmektedir.

Kişisel verilerin korunması Kanunu amaçları

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veriler, bireylere ait olan ve kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir kılan bilgilerdir. Bunlar ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri içerebilir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde belirli kurallar koymaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun temel amaçları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflık ve adil olma ilkelerini sağlamak.
 2. Veri sorumlularını ve veri işleyenleri belirlemek ve onları sorumluluk altına almak.
 3. Veri sahiplerine bilgi verme, onay alma ve istedikleri zaman verilerini güncelleme veya silme hakkı sağlamak.
 4. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve yetkisiz erişim, değiştirme veya silme risklerini minimize etmek.
 5. Kişisel verilerin yurt dışına transferinin düzenlenmesi.
 6. Kişisel veri ihlallerinin önlenmesi, tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Neler Bekleniyor?

KVKK’da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için birçok önlem alınmıştır. Örneğin:

 • Veri sorumluları, kişisel verilerin işlenmesi konusunda açık rıza almak veya yasal bir dayanağa sahip olmak zorundadır.
 • Veri sorumluları, veri sahiplerini bilgilendirmek ve onlara istedikleri zaman verilerini güncelleme veya silme imkanı sağlamak zorundadır.
 • Veri sorumluları, kişisel verilerin güvenliği için gerekli tedbirleri almak ve yetkisiz erişimi önlemek zorundadır.
 • Veri sorumluları, kişisel verilerin yurt dışına transferi konusunda özel izin veya güvence sağlamak durumundadır.
 • Veri sorumluları, kişisel veri ihlallerini tespit etmeli, ilgili mercilere bildirmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uymanın Önemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymak, hem veri sorumluları hem de veri sahipleri için önemlidir. Veri sorumluları, kişisel verileri koruyarak itibarlarını ve güvenilirliklerini artırırken, veri sahipleri de mahremiyetlerinin korunduğunu bilerek kendilerini güvende hissederler.

Başta finans, sağlık, eğitim ve kamu kuruluşları olmak üzere, birçok sektör Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir. Bu nedenle, kurumlar ve bireyler bu kanuna uymak zorundadır.

Tablolar

Tablo 1: KVKK Amaçları ve Önlemler

KVKK Amaçları Önlemler
Kişisel verilerin şeffaf ve adil bir şekilde işlenmesi sağlanır. Veri sorumluları açık rıza almak veya yasal dayanak sahibi olmalıdır.
Veri sorumluları ve veri işleyenler belirlenir. Veri sorumluları ve veri işleyenler kayıt altına alınmalı ve sorumlulukları belirlenmelidir.
Veri sahiplerine bilgilendirme ve izin hakları sağlanır. Veri sorumluları, veri sahiplerini bilgilendirmeli ve onaylarını almalıdır.
Kişisel verilerin güvenliği sağlanır. Veri sorumluları, gerekli güvenlik önlemlerini almalı ve yetkisiz erişimi engellemelidir.
Kişisel verilerin yurt dışına transfer edilmesi düzenlenir. Veri sorumluları, özel izin veya güvence sağlamalıdır.
Kişisel veri ihlalleri önlenir ve tedbirler alınır. Veri sorumluları, ihlalleri tespit etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır.

Listeler

KVKK ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 • Kişisel veri nedir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hangi kurum tarafından denetlenmektedir?
 • Veri sorumluları neler yapmalıdır?
 • Veri sahipleri hangi haklara sahiptir?
 • Kişisel veri ihlali nedir ve nasıl bildirilmelidir?

Bir yanıt yazın